Kystadsaken

July 3, 2017

Granskningen og den påfølgende juridiske vurderingen viser at det ikke er gjort lovbrudd eller andre regelbrudd. Vi skjerper uavhengig av dette inn a) ansvaret for at alle som mottar informasjon fra oss skal være være helt inneforstått med hva slags interesser vi representerer og b) at vi skal sikre dokumentasjon for at dette er forstått av mottakeren (skriftlighet). Det vil bli distribuert et kort notat om dette.