Rune Olsø blir partner i Staur

August 18, 2013

Rune Olsø (39) har tiltrådt som partner i Staur Management AS, en del av Staur Holding AS. Olsø har lang erfaring fra næringsliv og politikk, og kommer fra syv år i toppledelsen av Entra Eiendom AS og seks år som kommunalråd i Trondheim kommune. Olsø vil både arbeide med Staurs eiendomsutvikling og delta i utviklingen av gruppens øvrige investeringsaktiviteter.

Staur-aksjonær Bernt Østhus sier han er svært glad for å kunne knytte Olsø til Staur:

— Rune Olsø har en sterk strategisk kompetanse og har tidligere bevist at han leverer meget gode resultater i virksomheten han ledet. Vi har spesielt merket oss at Entra under Olsøs ledelse leverte et historisk godt halvårsresultat, et utbytte på en halv milliard kroner og gode kunderesultater. I Staur vil Olsø bidra til å skape verdier og arbeidsplasser både innenfor eiendom og den industrielle virksomheten vår. Vi er svært glade for at Olsø valgte å takke ja til vårt tilbud, sier Østhus.

Staur er et selskap i vekst, eid av Østhus-familien og managementet, med strategiske eierinteresser i virksomheter innenfor eiendom, energi og energitjenester samt matvareindustri. Staur forvalter, i samarbeid med Pareto Forvaltning AS, investeringsmandatet Pareto Staur Energy. I porteføljen ligger selskaper som Aqualyng AS, Fram Exploration ASA, Rex International Holding Ltd, Drilling Technologies Ltd, Lithicon AS, Staur Foods AS, samt flere større eiendomsinteresser i Norge og Baltikum.

— Jeg ser frem til å bidra til bygge verdier der Staur har eierinteresser, både innenfor eiendom, industriell og finansiell virksomhet. Jeg valgte Staur fordi selskapet er en dynamisk, offensiv og meget kompetent verdidriver i ulike selskaper spredt over en rekke land. At dette skjer med base fra Trøndelag er selvsagt ekstra positivt, sier Olsø. Olsøs bakgrunn

Rune Olsø har en bachelor fra fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU.

I de seks årene fra 1999 til 2005 var Olsø kommunalråd i Trondheim kommune. Olsø har vært medlem av Trondheim bystyre i totalt 17 år, blant annet som leder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, medlem av Finans- og næringskomiteen, Bygningsrådet og Kulturkomiteen.

Fra 2005 til 2010 var Olsø direktør for strategi og forretningsutvikling i Entra Eiendom AS. Han ble i 2010 utnevnt til viseadministrerende direktør for Entra, og var de siste 7 månedene frem til oktober 2012 administrerende direktør i Entra.

Olsø har også hatt en rekke styreverv i både privat og offentlig virksomhet.

For ytterligere informasjon, kontakt: Bernt Østhus, mobil 93 44 99 10 eller Rune Olsø, mobil 95 26 30 17