Staur Private Equity kjøper REMA Industriers andeler i Staur Foods

April 21, 2013

Staur Private Equity har i dag kjøpt REMA Industriers andeler i pizzaprodusenten Staur Foods. Samtidig kjøper Staur Eiendom REMA Industriers andel i Tolga Næringspark; bygget og eiendommen til pizzaprodusenten. Staur Holding blir dermed eneeier av anlegget i Tolga.

Staur Private Equity og REMA 1000 har eiet 50 prosent hver av Staur Foods, og Staur Eiendom og REMA 1000 har eiet 50 prosent hver av Tolga Næringspark.

— REMA Industrier skal kun ha eierskap bakover i verdikjeden der vi kan fremme konkurransen, sikre tilgangen på råvarer eller drive frem unik innovasjon. Etter nøye vurderinger ønsket vi ikke å satse videre på egen industri i forhold til den type produkter Staur Foods tilbyr, og det er derfor vi selger oss ut av selskapet, sier administrerende direktør for REMA Industrier, Martin Klafstad.

Staur Foods er produsent av fersk pizza, calzone og kildevann. Selskapet omsatte i 2012 for 48 millioner kroner, og hadde et resultat på -2,1 millioner kroner.

— Staur Foods AS er et spennende selskap, med gode produkter og en dyktig medarbeiderstab. Ved at vi blir eneeiere, kan Staur Foods selge fritt til andre kjeder, og derved øke volumene. Vi vil fortsette å søke distribusjon hos flere kjeder i tillegg til REMA 1000 for å sikre tilfredsstillende omsetning, sier påtroppende styreleder Stig Aune i Staur Foods AS